napisz do nas:

detektywi@spektra.pl

zadzwoń do nas:

+48 605 214 215

Ujawnianie źródeł dochodu

W celu efektywnego wyegzekwowania należności od dłużnika proponujemy sprawdzenie jego sytuacji majątkowej. Oferujemy pozyskanie informacji o dochodach, ruchomościach oraz nieruchomościach i wierzytelnościach dłużnika. Uzyskamy również informacje o jego ewentualnych wspólnikach biznesowych i kontrahentach.

Zdobyta przez nas wiedza pozwoli Państwu na:

- Przygotowanie na potrzeby prawnika oceny stanu majątkowego wierzyciela,

- ustalenie posiadanego przez dłużnika mienia w postaci nieruchomości i ruchomości m.in. użytkowanych pojazdów,

- ustalenie miejsca zatrudnienia oraz prowadzonych działalności gospodarczych.