napisz do nas:

detektywi@spektra.pl

zadzwoń do nas:

+48 605 214 215

Ekspertyza kryminalistyczna

W sprawach spornych proponujemy Państwu przeprowadzenie specjalistycznych badań, które mogą zostać wykorzystane w toku prowadzonych postępowań karnych, cywilnych spraw sądowych, sądowych sporów rodzinnych lub w sprawach wypadków drogowych.

Należą do nich w szczególności:

  • badania grafologiczne (badanie autentyczności dokumentów, pisma, podpisów)
  • badania daktyloskopijne i traseologiczne (zabezpieczanie śladów odcisków palców, obuwia, opon i porównywanie ich ze śladami przedstawionymi do badań)
  • badania genetyczne (ustalanie ojcostwa)
  • rekonstrukcje wypadków drogowych oraz pomiar prędkości na podstawie śladów
  • badania toksykologiczne (ustalanie zawartości substancji psychotropowych w organizmie)
  • badanie wariograficzne (wykrywacz kłamstw)

Badania te prowadzone są przez osoby będące najwyższej klasy specjalistami w swoich dziedzinach. Osoby te wywodzą się z służb specjalnych, gdzie przez wiele lat ich wiedzą posiłkowały się Sądy i Prokuratury w sprawach najwyższej wagi (uprowadzenia, zabójstwa, wymuszenia itp.)