napisz do nas:

detektywi@spektra.pl

zadzwoń do nas:

+48 605 214 215

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe to przede wszystkim obserwacja poczynań osób przy użyciu nowoczesnych urządzeń elektronicznych, w celu zgromadzenia materiału dowodowego do przeprowadzenia sprawy rozwodowej, jak również dla sprawdzenia lojalności i wierności partnera. W zakresie działań  biura detektywistycznego sprawy rozwodowe mogą obejmować także konieczne ustalenia prawne i administracyjne, w tym: ustalenie i kontrola miejsca zameldowania i pobytu osoby, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, status majątkowy, itp. Jeżeli przyczyną ewentualnego rozwodu jest zdrada małżeńska, świadcząc profejnonalne usługi detektywistyczne podejmujemy działania w celu ustalenia danych personalnych i miejsca pobytu kochanka, kochanki. Zebrane w trakcie prowadzenia sprawy rozwodowej informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych wraz z materiałami medialnymi i innymi dowodami zleceniodawcy, tak, aby mogły być wykorzystane przed sądem w sprawach o rozwód. Zdrada małżeńska, będąca najczęściej spotykaną przyczyną rozwodów, to niezwykle delikatny temat, zarówno ze względów prawnych, jak i psychologiczno - obyczajowych. Nasza agencja detektywistyczna gwarantujemy pełną dyskrecję i dojrzałość osobistą w trakcie prowadzonych działań.