napisz do nas:

detektywi@spektra.pl

zadzwoń do nas:

+48 605 214 215

Zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawach

W ramach tych czynności zbierane są dowody o charakterze rzeczowym lub osobowym w sprawach karnych lub z powództwa cywilnego, które następnie mogą być wykorzystane w prowadzonych postępowaniach przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W toku tych działań można poddać weryfikacji dowody już zebrane a także potwierdzić lub obalić alibi sprawcy lub ocenić wiarygodność świadków.