napisz do nas:

detektywi@spektra.pl

zadzwoń do nas:

+48 605 214 215

Wywiad gospodarczy

W ramach wywiadu gospodarczego proponujemy Państwu przeprowadzenie szeregu czynności pozwalających uzyskać informacje na temat wiarygodności potencjalnego klienta bądź kontrahenta biznesowego. Tego typu działania pozwalają na uzyskanie wiedzy o faktycznym profilu prowadzonego biznesu, jego skali, dysponowaniem określonego kapitału, zadłużeniem, sytuacji kadrowej i finansowej, posiadanego majątku oraz rzetelności wobec partnerów biznesowych. W ramach wywiadu gospodarczego przygotowywane są analizy ryzyka, sytuacji rynkowej w danej branży oraz zyski i korzyści z zawarcia umów. Wywiad gospodarczy przygotowywany jest przez zespół osób składających się z detektywów (działania ofensywne) oraz analityków finansowych i rynkowych (działania analityczne). Połączenie tych dwóch płaszczyzn daje kompleksowy i rzetelny obraz nie tylko konkretnego podmiotu biznesowego ale również danego segmentu działalności gospodarczej.